¤*•,*•*¤*•.Tìm kiếm.•*¤*•*,•*¤

THƯ MỤC _ TÀI NGUYÊN

Hỗ trợ trực tuyến

 • (vungocvinh59@yahoo.com)
 • (Việt Hùng)

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này thế nào
  Thân thiện
  Đẹp
  Phong phú tài nguyên
  Đẹp và phong phú tài nguyên
  Ý kiến khác

  Điệu Buồn Điệu Thương

  Chuyên đề hệ phương trình đối xứng (Phần 1- 2 - 3 - 4)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Ngọc Vinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:49' 20-10-2009
  Dung lượng: 277.6 KB
  Số lượt tải: 4080
  Số lượt thích: 0 người
  http://kinhhoa.violet.vn
  CHUYÊN ĐỀ

  HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG
  Phần I.
  HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI I

  TÓM TẮT GIÁO KHOA VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

  I. Hệ đối xứng loại (kiểu) I có dạng tổng quát:
  , trong đó 
  
  
  Phương pháp giải chung:

  i) Bước 1: Đặt điều kiện (nếu có).
  ii) Bước 2: Đặt S = x + y, P = xy với điều kiện của S, P và .
  iii) Bước 3: Thay x, y bởi S, P vào hệ phương trình. Giải hệ tìm S, P rồi dùng Vi–et đảo tìm x, y.

  Chú ý:
  i) Cần nhớ: x2 + y2 = S2 – 2P, x3 + y3 = S3 – 3SP.
  ii) Đôi khi ta phải đặt ẩn phụ u = u(x), v = v(x) và S = u + v, P = uv.
  iii) Có những hệ phương trình trở thành đối xứng loại I sau khi đặt ẩn phụ.

  Ví dụ 1. Giải hệ phương trình .
  GIẢI
  Đặt , điều kiện . Hệ phương trình trở thành:
  .

  Ví dụ 2. Giải hệ phương trình .
  GIẢI
  Đặt , điều kiện Hệ phương trình trở thành:
  .

  Ví dụ 3. Giải hệ phương trình .
  GIẢI
  Điều kiện .
  Hệ phương trình tương đương với: 
  Đặt ta có:
  .

  Ví dụ 4. Giải hệ phương trình .
  GIẢI
  Điều kiện . Đặt , ta có:
   và .
  Thế vào (1), ta được:
  
  Suy ra:
  .
  II. Điều kiện tham số để hệ đối xứng loại (kiểu) I có nghiệm

  Phương pháp giải chung:

  i) Bước 1: Đặt điều kiện (nếu có).
  ii) Bước 2: Đặt S = x + y, P = xy với điều kiện của S, P và (*).
  iii) Bước 3: Thay x, y bởi S, P vào hệ phương trình. Giải hệ tìm S, P theo m rồi từ điều kiện (*) tìm m.

  Chú ý:
  Khi ta đặt ẩn phụ u = u(x), v = v(x) và S = u + v, P = uv thì nhớ tìm chính xác điều kiện u, v.


  Ví dụ 1 (trích đề thi ĐH khối D – 2004). Tìm điều kiện m để hệ phương trình sau có nghiệm thực:
  .
  GIẢI
  Điều kiện ta có:
  
  Đặt , Hệ phương trình trở thành:
  .
  Từ điều kiện ta có .

  Ví dụ 2. Tìm điều kiện m để hệ phương trình có nghiệm thực.
  GIẢI
  .
  Đặt S = x + y, P = xy, Hệ phương trình trở thành: .
  Suy ra S và P là nghiệm của phương trình 
  .
  Từ điều kiện ta suy ra hệ có nghiệm .

  Ví dụ 3. Tìm điều kiện m để hệ phương trình có nghiệm.
  GIẢI
  Đặt hệ trở thành:
  .
  Suy ra u, v là nghiệm (không âm) của (*).
  Hệ có nghiệm (*) có 2 nghiệm không âm
  .

  Ví dụ 4. Tìm điều kiện m để hệ phương trình có nghiệm thực.
  GIẢI
  .
  Đặt . Hệ phương trình trở thành:
   (S = u + v, P = uv).
  Điều kiện.


  BÀI TẬP


  Giải các hệ phương trình sau

  1. . Đáp số: .
  2. . Đáp số: .
  3. . Đáp số: .
  4. . Đáp số: .
  5. . Đáp số: .
  6. . Đáp số:
  .
  7. . Đáp số: .
  8. (chú ý điều kiện x, y > 0). Đáp số: .
  9. . Đáp số: .
  10. Cho x, y, z là nghiệm của hệ phương trình . Chứng minh .
  HƯỚNG DẪN GIẢI
  Hệ phương trình 
  
  .
  Do x, y, z là nghiệm của hệ nên:
  .
  Đổi vai trò x, y, z ta được .
  11. . Đáp số: .
  12. 
  HƯỚNG DẪN GIẢI
  Cách 1:
  
  .
   thế vào (2) để giải.
  Cách 2:
  Đặt S = x + y, P = xy. Hệ trở thành:
  .
  Từ điều kiện ta suy ra kết quả tương tự.
  Hệ có 4 nghiệm phân biệt .


  Tìm điều kiện của m để các hệ phương trình thỏa yêu cầu

  1. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm thực duy nhất.
  HƯỚNG DẪN GIẢI
  Hệ có nghiệm duy nhất suy ra x = y, hệ trở thành:
  .
  + m = – 3: 
   (loại).
  + m = 21: 
   (nhận).
  Vậy m = 21.
  2. Tìm m để hệ phương trình: có nghiệm thực x > 0, y > 0.
  HƯỚNG DẪN GIẢI
  .
  Hệ có nghiệm thực dương .
  Vậy .
  3. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm thực.
  HƯỚNG DẪN GIẢI
  .
  Suy ra là nghiệm (không âm) của phương trình (*).
  Hệ có nghiệm (*) có 2 nghiệm không âm .
  Vậy .
  4. Tìm m để hệ phương trình có đúng 2 nghiệm thực phân biệt.
  HƯỚNG DẪN GIẢI
  .
  Hệ có đúng 2 nghiệm thực phân biệt khi .
  5. Cho x, y là nghiệm của hệ phương trình . Tìm m để P = xy nhỏ nhất.
  HƯỚNG DẪN GIẢI
  Đặt , điều kiện 
  
  
  Từ điều kiện suy ra 
  Xét hàm số .
  Ta có 
  Vậy .  http://kinhhoa.violet.vn
  CHUYÊN ĐỀ
  Phần II.

  HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI II


  1. Dạng 1: (đổi vị trí x và y cho nhau thì phương trình này trở thành phương trình kia)

  Phương pháp giải chung

  Cách giải 1
  Trừ hai phương trình cho nhau, đưa về phương trình tích, giải x theo y (hay ngược lại) rồi thế vào một trong hai phương trình của hệ.

  Ví dụ 1. Giải hệ phương trình .
  Giải

  Trừ (1) và (2) vế theo vế ta được:
  
  
  Thế y = x vào (1) hoặc (2) ta được:
  
  Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất .

  Ví dụ 2. Giải hệ phương trình 
  Giải
  Điều kiện: .
  Trừ (1) và (2) ta được:
  
  .
  Thay x = y vào (1), ta được:
  
   (nhận).
  Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm phân biệt .

  Cách giải 2 (nên dùng khi cách 1 không giải được)
  Cộng và trừ lần lượt hai phương trình đưa về hệ phương trình mới tương đương gồm hai phương trình tích (thông thường tương đương với 4 hệ phương trình mới).

  Ví dụ 3. Giải hệ phương trình 
  Giải
  Trừ và cộng (1) với (2), ta được:
  
  
  + 
  + 
  + 
  + 
  Vậy hệ phương trình có 5 nghiệm phân biệt: .

  Cách 3. Sử dụng hàm số đơn điệu để suy ra x = y

  Ví dụ 4. Giải hệ phương trình 
  Giải
  Điều kiện: .
  Trừ (1) và (2) ta được:
   (3)
  Xét hàm số , ta có:
  .
  Thay x = y vào (1), ta được:
  
   (nhận).
  Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm phân biệt .
  Ví dụ 5. Giải hệ phương trình .
  Giải
  Xét hàm số .
  Hệ phương trình trở thành .
  + Nếu (do (1) và (2) dẫn đến mâu thuẩn).
  + Nếu (mâu thuẩn).
  Suy ra x = y, thế vào hệ ta được 
  Vậy hệ có nghiệm duy nhất .

  Chú ý:
  Khi gặp hệ phương trình đối xứng loại II dạng 1, ta nên giải cách 1. Nếu giải không được mới nghĩ đến cách 2 và 3, nếu vẫn không giải được thì quay trở về đề bài và tìm điều kiện chính xác rồi giải lại cách 1!

  Ví dụ 6 (trích đề thi ĐH khối B – 2003). Giải hệ phương trình: 
  Giải
  Nhận xét từ hệ phương trình ta có . Biến đổi:
  
  Trừ (1) và (2) ta được:
  
  Với 
  Vậy hệ có 1 nghiệm .

  2. Dạng 2: , trong đó chỉ có 1 phương trình đối xứng
  Phương pháp giải chung

  Cách giải 1
  Đưa phương trình đối xứng về dạng tích, giải y theo x rồi thế vào phương trình còn lại.

  Ví dụ 1. Giải hệ phương trình .
  Giải
  Điều kiện: . Ta có:
  
  + Với y = x: .
  + Với : (2) vô nghiệm.
  Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm phân biệt .

  Cách giải 2 (nên dùng khi cách 1 không giải được)
  Đưa phương trình đối xứng về dạng với hàm f đơn điệu.

  Ví dụ 2. Giải hệ phương trình .
  Giải
  Tách biến phương trình (1), ta được:
   (3).
  Xét hàm số .
  Suy ra .
  Thay x = y vào (2), ta được:
  
  Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất .

  Chú ý:
  Cách giải sau đây sai:.
  Giải
  Điều kiện: .
  Xét hàm số .
  Suy ra !
  Sai do hàm số f(t) đơn điệu trên 2 khoảng rời nhau (cụ thể f(–1) = f(1) = 0).


  BÀI TẬP
  Giải các hệ phương trình sau
  1) . Đáp số: .
  2) . Đáp số: .
  3) . Đáp số: .
  4) . Đáp số: .
  5) . Đáp số: .
  6) . Đáp số: .
  7) . Đáp số: . 8) . Đáp số: .
  9) . Đáp số: .
  10) . Đáp số: .
  11) (trích đề thi ĐH khối A – 2003) .
  Hướng dẫn giải
  Điều kiện: 
  
  + Với : (2) 
  + Với 
  Xét hàm số 
   vô nghiệm.
  Cách khác:
  + Với .
  + Với .
  Suy ra (2) vô nghiệm.
  Vậy hệ phương trình có 3 nghiệm phân biệt .
  12) 
  Hướng dẫn giải
  Trừ (1) và (2) ta được:
  
  Xét hàm số .
  
  Xét hàm số (4) có không quá 1 nghiệm.
  Do Vậy hệ có 1 nghiệm .

  http://kinhhoa.violet.vn
  Phần III.
  HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG
  VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN


  3.1 Dùng ẩn phụ để đưa hệ phương trình đối xứng không giải được theo cách giải “quen thuộc” về hệ phương trình đối xứng giải được theo cách giải “quen thuộc”

  Ví dụ 1. Giải hệ phương trình 
  Đây là hệ phương trình đối xứng loại một đối với hai ẩn x và y và không giải được theo cách giải “quen thuộc”.
  Dùng ẩn phụ và đưa hệ phương trình về hệ phương trình giải được theo cách giải “quen thuộc”.
  Nghiệm của hệ phương trình là 
  Ví dụ 2. Giải hệ phương trình 
  Đây là hệ phương trình đối xứng loại hai đối với hai ẩn x và y và không giải được theo cách giải “quen thuộc”.
  Dùng ẩn phụ và đưa hệ phương trình về hệ phương trình giải được theo cách giải “quen thuộc”.
  Nghiệm của hệ phương trình là 

  Ví dụ 3. Giải hệ phương trình 
  Đây là hệ phương trình đối xứng loại hai đối với hai ẩn x và y và không giải được theo cách giải “quen thuộc”.
  Dùng ẩn phụ và đưa hệ phương trình về hệ phương trình giải được theo cách giải “quen thuộc”.
  Nghiệm của hệ phương trình là 

  Ví dụ 4. Giải hệ phương trình 
  Đây là hệ phương trình đối xứng loại một đối với hai ẩn x và y và không giải được theo cách giải “quen thuộc”.
  Dùng ẩn phụ và đưa hệ phương trình về hệ phương trình giải được theo cách giải “quen thuộc”.
  Nghiệm của hệ phương trình là 
  Ví dụ 5. Giải hệ phương trình 
  Đây là hệ phương trình đối xứng loại một đối với hai ẩn x và y và nếu giải theo cách giải “quen thuộc” thì dẫn đến hệ phương trình rất phức tạp.
  Dùng ẩn phụ và đưa hệ phương trình về hệ phương trình giải được theo cách giải “quen thuộc”.
  Nghiệm của hệ phương trình là 

  Trong một số trường hợp khi gặp hệ phương trình đối xứng ta không thể giải được theo cách giải “quen thuộc” và cũng không chọn được ẩn phụ nào thích hợp để đưa về cách giải “quen thuộc”, khi đó ta sẽ dùng phương pháp đánh giá, hay sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải quyết. Các ví dụ sau đây sẽ minh hoạ cho hai trường hợp như thế.
  Ví dụ 6. Giải hệ phương trình 
  Giải. Điều kiện 
  Cộng vế theo vế ta có (*)
  Theo bất đẳng thức Bu-nhi-a-cốp-xki ta có và nên . Do đó (*) 
  Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 

  Ví dụ 7. Giải hệ phương trình 
  Bài toán này không thể giải quyết được theo phương pháp đánh giá như trên.
  Giải. Điều kiện 
  Trừ từng vế hai phương trình cho nhau ta được :
  
  trong đó với Dễ thấy là hàm đồng biến trên khoảng Vì thế 
  Thay vào phương trình ta được hoặc 
  Vậy nghiệm của hệ phương trình là và 

  3.2. Dùng ẩn phụ để đưa phương trình về hệ phương trình đối xứng

  Ví dụ 8. Giải phương trình 
  Phương trình này không thể giải quyết được bằng phép biến đổi tương đương.
  Dùng ẩn phụ và đưa phương trình về hệ phương trình đối xứng loại một với cách giải “quen thuộc”.
  Nghiệm của phương trình là và 
  Dạng tổng quát của bài toán này là 
  Ví dụ 9. Giải phương trình 
  Phương trình này không thể giải quyết được bằng phép biến đổi trực tiếp.
  Dùng ẩn phụ đưa phương trình về hệ phương trình đối xứng loại hai với cách giải “quen thuộc”.
  Nghiệm của phương trình là và 
  Dạng tổng quát của bài toán này là 
  V
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Ngọc Vinh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chia sẻ bài viết, bài giảng, giáo án, tài liệu, tư liệu trên các trang mạng xã hội