Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên:2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Ngọc Vinh (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:24' 18-12-2012
Dung lượng: 7.5 KB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên THPT
Năm học 2012-2013
Họ và tên giáo viên:
Ngày sinh:
Tổ chuyên môn:
Năm vào ngành giáo dục:
Nhiệm vụ được giao trong năm học:

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
I. Mục tiêu.
1. Học tập bồi dưỡng thường xuyên là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Giúp phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. BDTX phải được thực hiện thường xuyên liên tục và có hiệu quả thiết thực.
II.Nội dung :
Bộ môn: Toán
1. Thực hiện đầy đủ các nội dung và thời lượng BDTX trong năm học, gồm 3 nội dung:
- Nội dung 1. Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, khoảng 10 tiết/năm học/giáo viên.(đã thực hiện trong hè 2012)
- Nội dung 2. Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện), khoảng 10 tiết/năm học/giáo viên. (đã thực hiện trong hè 2012)
- Nội dung 3. Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (khoảng 30 tiết/ năm học).
2. Đăng ký của nội dung 3.
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Nội dung
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung (tiết)

Lý thuết
Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập
Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT
1. Tìm hiểu môi trường
giáo dục THPT
2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi trường giáo dục đến việc học tập, rèn luyện của học sinh THPT
Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT
6
0
0

II. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học
Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
6
0
0

III. Tăng cường năng lực dạy học
Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
6
1
1

IV. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Sử dụng các thiết bị dạy học
1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THPT
3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học
Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT).
6
1
1

III. Biện pháp thực hiện
- Lấy việc tự học là chính
- Tham gia các sinh hoạt chuyên đề của tổ
- Tham gia đầy đủ các chuyên đề các buổi dạy thể nghiệm do trường, cụm hay Sở tổ chức.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm.
TỔ TRƯỞNG
Hiệu trưởng/Giám đốc
Nghĩa hưng, Ngày 13/12/2012